2012

Kupla 80 x 120 cm

Kupla, 80 x 120 cm, egg tempera on mdf

 

Elämän tarkoitus II 50x40 cm

Elämän tarkoitus, 50 x 40 cm, egg tempera on mdf

 

Elämän tarkoitus I 50x40 cm

Elämän tarkoitus II, 50 x 40 cm, egg tempera on mdf

 

Elämän tarkoitus III 50x40 cm

Elämän tarkoitus III, 50 x 40 cm, egg tempera on mdf

 

Kristiina Sario Muinaiset

Muinaiset, 120 x 140, egg tempera on mdf

 

Kepeästi käy 80x120 cm

Kepeästi käy, 80 x 120 cm, egg tempera on mdf

Laatuajan aktiviteetit 140 x 185 cm

Laatuajan aktiviteetit (5 parts), 140 x 185 cm, egg tempera on mdf

Sijaisuhri sydämistyneille 80 x 60 cm

Sijaisuhri sydämistyneille, 85 x 70 cm, egg tempera on mdf

Palaajan lasti, 85 x 70 cm

Palaajan lasti, 85 x 70 cm, egg tempera on mdf

 

Kevät, 30 x 15 cm

Kevät, 30 x 15 cm, egg tempera on mdf

 

Historiaa nostalgiankipeille 120x80 cm

Historiaa nostalgiankipeille, 120 x 80 cm, egg tempera on mdf