2011

Iso Paha, 80x60cm, munatempera mdf-levylle, 2011

Iso Paha, 70 x 50 cm, egg tempera on mdf

Nahkojen sielunmessu, 80 x 60 cm, 2011

Nahkojen sielunmessu, 80 x 60 cm, egg tempera on mdf

Olemus,70x50cm, munatempera mdf-levylle, 2011

Olemus, 70 x 50 cm, egg tempera on mdf

Nostalgian väärä luku, 80 x 60 cm, munatempera mdf-levylle, 2011

Nostalgian väärä luku, 70 x 50 cm, egg tempera on mdf

72pxUskomatontalo,ihmisen koti

Uskomaton talo, ihmisen koti, 80 x 140 cm, egg tempera on mdf